muller
wake arts

vodní vleky
MWA

wakepark
Hradec králové

Výzkum
a vývoj 


Wakeboarding je současnosti jeden z nejrychleji se rozvíjejících vodních sportů a to nejen v Americe. Pod značkou Muller Wake Arts vystupuje první výrobce vlečných zařízení pro wakeboarding v České republice.

Vodní vleky MWA navazují na úspěšný typ pevného pěti- sloupového vodního vleku HPWake. Nová koncepce vleku WMA nabízí snadnější instalaci celého zařízení, precizní řízení provozu i řadu nových bezpečnostních prvků.

Kompletní systém pevného vodního vleku HPWake je vyroben a sestaven do dráhy tvořící pěti úhelník na testovací dráze Wakepark v Hradci Králové. Projekt byl realizován v roce 2014, a je plně certifikován. 

Společnosti Hradecký písek společně s partnerem Vertitech CZ připravují pod obchodní značkou Muller Wake Arts nové výzkumně vývojové projekty a přicházejí na trh s novými inovativními řešeními.

 Více 

 Více 

 Více 

Více