vleky mva

Vodní vleky MVA, jsou obvykle sestaveny do dráhy tvořící n-úhelník se čtyřmi, pěti nebo šesti vrcholy. Maximální délka jedné strany vleku je omezena na 300 metrů. Nosná konstrukce je tvořena několika pylony, které udržují stabilitu celého tažného systému a určují výšku, ve které povede nosné lano. Výška jednotlivých pylonů dosahuje obvykle 10 až 12 metrů nad vodní hladinou. Aby nosná konstrukce držela zařízení v rovnovážné poloze, je ji důležité ukotvit několika kotvícími body. Ty bývají nejčastěji pevně uchycené na dně nádrže nebo provedené na přilehlém pozemku. 

Na každém pylonu vodního vleku jsou umístěna dvojitá paprsková vodící kola uložená v ložiscích na nápravách, skrz nějž je vedeno nosné lanoví. Nápravy jsou připojeny k nosníku pylonu přes speciální spojovací hlavy. Dvě hlavní běžící nosná lana, jsou vedena každým z pylonů. Nosné lano je tvořeno dvojicí speciálně vinutých ocelových lan, zamezujících rotaci. Stabilní vedení nosných lan konstrukcí zajišťuje maximální bezpečnost a stabilitu lyžaře jak při vysokých rychlostech, tak při dynamickém zatížení, ke kterému dochází při sportovním lyžování. Nosná lana pohání elektrický motor, který je instalován na hlavním pylonu, což je výchozí bod okruhu vodního vleku. Pohon systému včetně regulace plynule nastavitelné rychlosti je instalován na hlavním pylonu, výchozím bodu okruhu vodního vleku. 

Klíčovým zařízením pro pohodlné nastoupení lyžaře na vlek je spojka. Po aktivaci spouštěcího tlačítka se kotva tažného lana pevně zachytí do unašeče hlavního nosného lana. Reverzní systém pak dokáže po ukončení jízdy tažné lano odpojit od hlavního nosného lana.