výzkum & vývoj

Společnost Hradecký písek společně s partnerem Vertitech mají minulost bohatou na výzkumně vývojové projekty a pravidelně přicházení na trh s novými inovativními řešeními. S výzkumem a vývojem vleku pro vodní lyžování a wakeboarding získaly zkušenosti při realizaci projektu HP Wake, který je přímým předchůdcem nového řešení MWA.

Výzkum a vývoj nového řešení vleku je projekt na vysoké technologické úrovni a jeho realizace vyžaduje, aby měl realizační tým k dispozici sofistikované nástroje k efektivnímu řešení výzkumně vývojových úkolů. Oba partneři společně mají široké portfolio strojů a přístrojů, které mohou pro tyto účely využít.

Společnost Hradecký písek se zaměřuje na vývoj plně automatizovaného systému pohonu vodních vleků, včetně automatizovaných bezpečnostních systémů,  výzkum a vývoj vysokopevnostních kompozitních hmot pro výrobu prvků a vývoj hmot pro ochranu konstrukcí při uložení ve vodě. 

Společnost Vertitech CZ se v projektu zaměřuje na výzkum a vývoj speciální konstrukce vodních vleků s třemi a více podpěrami a speciálních prvků kotvení nosných konstrukcí vodních vleků.

Výsledkem výzkumu a vývoje bude nová generace vodních vleků WMA, které je možné využít pro rekultivaci prostředí. Bude se jednat o zásadně inovativní produkt, který překonává v současnosti nabízené vodní vleky. V této oblasti jsme identifikovali velký prostor pro inovace a proto nová generace vleků WMA překračuje svou inovativností technické parametry známých řešení.